My Photo
Name:
Location: Tampere, Finland

Vapaasti temmeltämässä kirjojen ja Internetin ihmemaassa. Erityinen mielenkiinto pieniin eriskummallisuuksiin tässä suuressa maailmassa.

Tässä arviointeja vuoden 2006-2011 aikana lukemistani kirjoista.

Thursday, April 27, 2006

Eric Hobsbawm: Rosvot

Hobsbawmin tutkimus on 60-luvulta, mutta hän on liittänyt kirjaan myöhempää aketeemista kritiikkiä käsittelevän jälkikirjoituksen.

Hobsbawmin aiheena on "sosiaalinen rosvous", jonka paras (joskin myyttinen) esimerkki on Robin Hood. Hobsbawm käsittelee useita todellisia tapauksia ympäri maailmaa. Kuvassa on muuten kreikkalaisa kleftejä esimerkkinä paimentolaisyhteisöjen muodostamista rosvojoukoista, joista Hobsbawm käyttää yleisnimeä haidukit, mutta jotka olisivat suomalaisille ehkä tutumpia nimellä kasakat.

Hobsbawm osoittaa sosiaalisten rosvojen olleen pakotettuja "riistämään rikkailta ja antamaan köyhille", koska he olivat riippuvaisia lähiympäristöstän, köyhistä talonpojista, ja usein itsekin kuuluivat tähän luokkaan. Hän kertoo tapauksia, joissa "sosiaalinen" tai "jalo" rosvo on palannut järjestyneeseen yhteiskuntaan. Käsittelynsä saavat rosvot ja talous, rosvot ja politiikka, rosvot kostajina ja niin edelleen. Jälkikirjoituksessa Hobsbawm keskustelee myös rosvojen asemasta nykyaikaisessa yhteiskunnassa; hänen mukaansa rosvot liittyvät primitiivisiin talonpoikais- ja paimentolaisyhteisöihin, mutta jotkin ryhmät ovat yrittäneet toimia rosvouden sääntöjen mukaan nykyaikanakin - esimerkkinä anarkistijoukot, kuten "Punainen prikaati" (Baader-Meinhof-ryhmä).

Kiintoisa sosiologinen tutkimus, jolla on ihan yleistäkin mielenkiintoa.

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Mun versiossa, joka ei ole suomennos ja siis eri versio, ei puhuta punaisista prikaateista eikä Baader-Meinhof-ryhmästä (jotka muuten ovat kaksi eri ryhmittymää, toinen italialainen ja toinen saksalainen). Kumpikaan näistä ei edusta anarkismia vaan kommunismia. Minun versiossani Bandits-kirjasta kyllä puhutaan anarkisteista, nimittäin sissisotaa käynneistä anarkisteista Francon fasistisen diktatuurin aikaisessa Espanjassa.

Koska en ole lukenut suomennosta niin tyydyn nyt kritisoimaan sitä että sekoitetaan kahta monin tavoin hyvinkin erilaista sosialistista suuntausta.

6:39 AM  

Post a Comment

<< Home